نویسنده = باقر ساروخانی
تعداد مقالات: 2
1. پیدایش و تکامل تامین اجتماعی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 9-36

باقر ساروخانی


2. اصول پایه در تدوین نظام جامع تامین اجتماعی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1378، صفحه 76-90

باقر ساروخانی