نویسنده = آلن می نارد و کارن بلور مترجم: دکتر سید ابراهیم هاشمی و نمامعلی آزادی
تعداد مقالات: 1
1. آیا افزایش میزان پرداخت به پزشکان موجب تامین اهداف دولت انگلستان در نظام ملی سلامت شده است ؟

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 149-166

آلن می نارد و کارن بلور مترجم: دکتر سید ابراهیم هاشمی و نمامعلی آزادی