نویسنده = توماس اس. بادن هیمرو کوین گرومباخ مترجم: حسن حق پرست
تعداد مقالات: 1
1. مکانیسمهای کنترل هزینه در بخش بهداشت و درمان

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 61-90

توماس اس. بادن هیمرو کوین گرومباخ مترجم: حسن حق پرست