نویسنده = مترجم: ندا شعرباف شعار، دکتر حسین زارع علی محمد گودرزی
تعداد مقالات: 1
1. مراقبت های سلامتی در فنلاند

دوره 8، 3-4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 295-338

مترجم: ندا شعرباف شعار، دکتر حسین زارع علی محمد گودرزی