کلیدواژه‌ها = صندوق‌های بازنشستگی
چالش حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی

دوره 14، شماره 3، آذر 1397، صفحه 91-104

علی ابراهیم نژاد؛ مهتاب کریمی


سرمایه‌گذاری بهینه در طرح‌های بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا

دوره 14، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 41-58

علی رضائی، حمیده داریوش همدانی، محمد رضا واعظ مهدوی