دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار 1379، صفحه 1-350 
7. نظام بیمه سالمندان و مدیریت منابع آن در چین

صفحه 160-175

هان لیانگچنگ مترجم: دکتر هرمز همایون پور


8. نظام پرداخت مستمری در فرانسه:در آستانه بازنشستگی

صفحه 178-217

آنا دیاز ، برتراند استفان ، پروفسوردیوید موس مترجم: ابوتراب سهراب


9. پرداخت در مقابل مصرف؛ عدالت و کارایی

صفحه 218-255

اردشیر سپهری مترجم: دکتر ایرج کریمی


11. معرفی اسناد

صفحه 297-329

ناصر موفقیان