دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 19، زمستان 1383، صفحه 1-386 
2. گوش دادن به «دانش زندگی» : مسیر جدید پژوهشی تحقیقات فقر

صفحه 35-54

میکال کرومر ، نه وو؛ مترجم: دکتر هرمز همایون پور


3. تغییرات کیفی در شاخصهای قیمت با تاکید بر بخش بهداشت

صفحه 55-70

ویلیام دی نوردهاوس؛ مترجم: رضا کیهانی حکمت و مهدی ترکمنی


6. سلامت ملل ، بررسی تامین مالی مراقبتهای سلامت

صفحه 111-147

پل والاس مترجم: دکتر علی حسن زاده و سعید فخیم علیزاد


7. آیا افزایش میزان پرداخت به پزشکان موجب تامین اهداف دولت انگلستان در نظام ملی سلامت شده است ؟

صفحه 149-166

آلن می نارد و کارن بلور مترجم: دکتر سید ابراهیم هاشمی و نمامعلی آزادی


11. تحلیل هزینه – فایده بیمه اختیاری

صفحه 249-272

علی اصغر لطفی؛ کیوان مرتضوی