دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 20، خرداد 1384، صفحه 1-346 
1. سیاستهای توسعه در دوران جهانی شدن

صفحه 9-32

جوزف ای. استیگلیتز مترجم: کمال اطهار


2. چارچوب ارزیابی عملکرد نظام های سلامت

صفحه 33-60

کریستوفر جی. ال. موری و جولیو فرهنگ مترجم: علی اصغر احمد کیا دلیری ، نجمه مرادی


3. مکانیسمهای کنترل هزینه در بخش بهداشت و درمان

صفحه 61-90

توماس اس. بادن هیمرو کوین گرومباخ مترجم: حسن حق پرست


4. وابستگی ها : ضرورت مواجهه نوین با زنان و مسئولیت های خانوادگی آنان

صفحه 91-105

مارتا آلبرتسون فاین من مترجم: فاطمه همتی ، فریده همتی


5. اصلاح نظام بازنشستگی لهستان از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴

صفحه 107-114

اتسو یوشینو مترجم: دکتر هرمز همایون پور


6. چرا اقتصاد غیر رسمی اهمیت دارد ؟

صفحه 115-128

هرناندو دسوتو مترجم: جعفر خیرخواهان


7. پارادوکس بحران های مالی و تامین اجتماعی در جمهوری کره

صفحه 129-160

دانگ ، ماین شین مترجم: علی فلاح زیارانی ، الهام اطمینان