نویسنده = شرمن فولاند ، الن س . گودمن ، میرن استانو مترجم: حسن حق پرست
مقدمه ای بر اقتصاد بهداشت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 45-77

شرمن فولاند ، الن س . گودمن ، میرن استانو مترجم: حسن حق پرست