کلیدواژه‌ها = سازمان تأمین اجتماعی
تدوین مدل نظام کنترل‌های داخلی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک

دوره 19، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 65-90

10.22034/qjo.2024.396906.1324

حمزه محمدی خشوئی؛ اسماعیل کاظمی؛ محسن دستگیر


بررسی وضعیت باز‌‌نشستگی پیش از موعد معلولان در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 131-162

10.22034/qjo.2022.166410

میلاد وارسته منشادی؛ آرام اژدری


چالش تخصص‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 69-90

10.22034/qjo.2020.135343

ابراهیم توفیق؛ محمدرضا تهمک


متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بیمه‌های خویش‌فرمایی در سازمان تأمین اجتماعی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 41-59

سمیرا پرماه؛ سجاد مردم دار؛ علی حیدری


نظارت قضائی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی

دوره 15، شماره 3، آذر 1398، صفحه 17-37

مسلم میری؛ عبدالعظیم بلاغی اینالو