کلیدواژه‌ها = تأمین اجتماعی
طراحی الگوی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی (پیشگیری،کشف و برخورد)

دوره 18، شماره 3، مهر 1401، صفحه 33-62

10.22034/qjo.2023.382465.1301

الهه هوشمند؛ علی وفایی؛ هادی طهرانی؛ وحید قوامی؛ الهه دقیق بین؛ مرجان وجدانی؛ هادی زمردی نیت؛ نجمه بخت آزما


سیاست اجتماعی و مسائل رفاهی نهاد خانواده

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 141-163

ترزا چیباتاری؛ ترجمۀ مسعود زمانی مقدم؛ و امید مظلومی مقدم


محاسبه و تجزیه و تحلیل اشتغال غیررسمی در بخش‌های اقتصادی و برآورد منابع ازدست‌رفتۀ تأمین اجتماعی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 13-46

شهریار زروکی؛ مستانه یدالهی اطاقسرا؛ آرمان یوسفی بارفروشی


ارزیابی ریسک ایمنی و ارگونومیکی در شرکت‌های زیرمجموعۀ سازمان تأمین اجتماعی

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 53-62

10.22034/qjo.2021.141867

حامد سلمانزاده؛ سولماز اختیاری؛ رضا فضلی


بررسی تأثیر نسبت‌های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت‌های شستا

دوره 15، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 81-100

سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ صادق خزاعی؛ مظلومه رزاقی


مطالعۀ تطبیقی بیمۀ ازکارافتادگی در ایران و پنجاه کشور جهان

دوره 15، شماره 3، آذر 1398، صفحه 139-190

حمیدرضا هندی؛ صلاح‌الدین کریمی؛ سینا احمدی؛ ندا سلیمانوندی آذر