کلیدواژه‌ها = سازمان تامین اجتماعی
سیاست بازنشستگی پیش‌ازموعد و بیکاری جوانان: مرور تجارب بین‌المللی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-122

حبیب انصاری سامانی؛ زهرا غفوری


امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 89-109

علی آزاد؛ فریبا بگدلی؛ فرنوش عزیزی؛ عبدالواحد خدامرادی؛ رضا پورمازار؛ امیر عباس فضائلی


اندازه گیری ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدلسازی(var

دوره 12، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 10-124

غلامرضا تیز فهم- محمد خدائی وله زاقرد