دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 31، اسفند 1386، صفحه 1-268 (چاپ تابستان ۱۳۹۰) 
به سوی طرح های پایدار در سلامت و مراقبت های بلند مدت در جوامع سالمند

صفحه 9-36

زنیا شیل-آدلانگ، مترجمان: دکتر علی حسن زاده و سیده فخیم علیزاده


مراقبت بلند مدت برای سالمندان در اسپانیا

صفحه 145-166

جان کاستا-فونت و کنسپسیو پچوت، مترجم : مریم ابوالقاسم جوشقانی


مراقبت بلند مدت در آلمان

صفحه 191-216

هانیز روتگانگ و گرهارد ایگل، مترجم : مریم ابوالقاسم جوشقانی


مطالعه مخارج درمان بلند مدت در اروپا بررسی حساسیت پیش بینی مخارج آتی درمان بلند مدت در کشور های آلمان، اسپانیا، ایتالیا و انگلستان نسبت به فرضیات مربوط به تغییر جمعیتی، وابستگی، درمان غیر رسمی، رسمی و هزینه های هر واحد درمان

صفحه 217-238

ویرایش: آدلینا کوماس هررا و رافائل ویتنبرگ، مولفان: آدلینا کوماس هررا، ژان کوستا فانتف کریستیانو گوری، الساندرا دا میو، کانسپکو پکسات، لیندا پیکارد، هاینز راثگنگ، رافائل ویتنبرگ، مترجمان: ندا شعر باف شعار، مهدی ملائی