اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار فصلنامۀ تأمین اجتماعی توسعۀ اندیشۀ تأمین اجتماعی، ارتقاء سطح دانش موجود در زمینۀ نظام تأمین اجتماعی و بیمه‎‌­های اجتماعی و موضوعات وابسته به آن است. ارائه و انتشار یافته­های تحقیقاتی و دستاوردهای پژوهشی موسسه پژوهش تامین اجتماعی نیز، از دیگر اهداف این فصلنامه می­باشد.

  • تولید دانش و توسعه ادبیات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی از طریق پژوهش‌های بنیادین، کاربردی، توسعه ای و میان رشته‌ای
  • تبیین و ترویج آرای اندیشمندان در عرصه رفاه و تامین اجتماعی
  • تبیین مبانی و اصول جاری در طراحی و پیاده سازی نظام های تامین و رفاه اجتماعی
  • کشف مناسبات میان نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف و تبیین جایگاه نظام تامین اجتماعی و رفاه در میان آنها
  • شناسایی ظرفیت‌ها، توانمندی ها و چالش های پیش روی جامعه ایران در طراحی نظام مترقی رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر استانداردهای متعارف ومنطبق بر اهداف اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران
  • ارتقاء جایگاه جهانی ایران در تولید علم در حوزه علوم اجتماعی با تاکید بر رفاه و تامین اجتماعی
  • تلاش ‌برای ارتقا جایگاه موسسه و ‌نیل ‌به ‌مرجعیت‌ علمی و پژوهشی سازمان و موسسه در سپهر تامین اجتماعی در سطح کشور، منطقه و مجامع بین المللی
  • تربیت پژوهشگران توانمند در سپهر رفاه و تامین اجتماعی