اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات ارسالی به نشریه نباید پیشتر در جایی چاپ شده باشد؛

در صورت ارسال هم زمان مقاله به نشریه، سایت و یا مرکز علمی دیگر اطلاع‌رسانی شود؛

 به نظرات ارزیابان محترم نشریه احترام گذاشته شود؛

مقالات چاپ شده در فصلنامه لزوما بیانگر نظر و رأی نشریه نخواهد بود و عواقب علمی و عملی مقاله بر عهده خود نویسنده است.