دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 51، بهار 1398، صفحه 1-244 
6. اثرات پیری جمعیت بر هزینه مراقبتهای بهداشتی در ایران

صفحه 127-139

فروغ شجاعی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ یوسف محمدزاده