کلیدواژه‌ها = تأمین اجتماعی
تعداد مقالات: 15
1. ارزیابی ریسک ایمنی و ارگونومیکی در شرکت‌های زیرمجموعۀ سازمان تأمین اجتماعی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 53-62

10.22034/qjo.2021.141867

حامد سلمانزاده؛ سولماز اختیاری؛ رضا فضلی


8. بررسی تأثیر نسبت‌های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت‌های شستا

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 81-100

سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ صادق خزاعی؛ مظلومه رزاقی


10. مطالعۀ تطبیقی بیمۀ ازکارافتادگی در ایران و پنجاه کشور جهان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 139-190

حمیدرضا هندی؛ صلاح‌الدین کریمی؛ سینا احمدی؛ ندا سلیمانوندی آذر