تحولات دیدگاه صندوق بین‌المللی پول در مورد پیامدهای نابرابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه مازندران (مترجم).

چکیده

صندوق بین‌المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:                                             تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین‌المللی پول که در سه دهۀ گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده­ای در میان سیاست‌گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت.
در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره­گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می­شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعۀ علل و ریشه­های نابرابری می‌پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می‌شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه­هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است.
در مطالعات قبلی صندوق بین‌المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه‌های ثروتمند) افزایش یابد، در میان‌مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه‌های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جملۀ آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه‌ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.[1]  Dabla-Norris, Era; Kalpana Kochhar; Frantisek Ricka, Nujin Suphaphiphat, and Evridiki Tsounta (2015) Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, International Monetary Fund, Strategy, Policy, and Review Department.
 

عنوان مقاله [English]

Changes of IMF Approach Regarding the Consequences of Inequality

نویسنده [English]

  • Zahra Karimi Moughari
Associate Professor at University of Mazandaran (Translator,).
چکیده [English]

International Monetary Fund (IMF) released an important report entitled “Causes
and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective” (Dabla Noris et.al.
2015). Publication of this paper by IMF, that has been the advocate of market mechanism and the minimal state for the last 3 decades, created wide spread reactions among policy makers, experts and economists all around the world. This paper is discussed in Iranian press as well. The paper studies on the impact of income inequality on earning new income and assets as well as better education and health. Due to empirical evidence, the paper concludes, inequality can’t stimulate economic growth. Therefore authors recommend policies to reduce income inequality.