درباره نشریه

نشریه تأمین اجتماعی فصلنامه‌ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می‌کند و به مباحث مهم و اساسی حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی می‌پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیتۀ اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند. همۀ مقالات ارسالی بررسی می‌شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن، توسط داوران معتبر و مجرب به‌دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی در محورهای موضوعی مجله بررسی خواهند شد.

سیاستهای مالی

هزینههای پردازش مقاله

فرایند بررسی و انتشار مقالات در فصلنامۀ تأمین اجتماعی هیچ هزینه‌ای برای نویسندگان ندارد.

هزینۀ اشتراک

نشریه به‌عنوان یک مجلۀ الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می‌شود، بنابراین هیچ هزینۀ اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاستهای دسترسی باز

فصلنامۀ تأمین اجتماعی تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY4.0)    منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقالۀ منتشرشده اصلی SES می‌توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

 

سیاستهای انتشار

فصلنامۀ تأمین اجتماعی پیرو کمیتۀ اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 

ویژگی‌های اصلی نشریه

صاحب امتیاز : مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی

دوره انتشار: فصلنامه

نوع مقاله:  پژوهشی

زبان: فارسی، چکیده انگلیسی

نوع داوری: دو سو ناشناس

میانگین زمان داوری: 3 ماه

بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالات: حداکثر  3 روز

نوع انتشار: چاپی/ الکترونیکی

هزینه بررسی و انتشار: ندارد

سال آغاز انتشار: پاییز 1378

نرخ پذیرش مقالات:  31 درصد

دسترسی به متن مقالات: دسترسی باز