تماس با ما

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دهم غربی، پلاک  20. 

تلفن: 021- 88753245/ نمابر: 021- 88507421

پست الکترونیکی: qjo@ssor.ir

تماس با مدیر اجرایی: داخلی 113 یا از طریق ایمیل به آدرس lotfi.f@SSOR.IR 


CAPTCHA Image