راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش مقالات

الف) ضوابط کلی پذیرش مقاله

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به‌موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید.

 • مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه‎ی دیگری اعم از داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ‌نشده و یا هم‌زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

2- چنانچه مقاله برگرفته از طرح پژوهشی و یا پایان‌نامۀ موردحمایت مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی یا سایر مؤسسات باشد، لازم است نویسنده در پاورقی مقالۀ ارسالی به آن اشاره نماید.

3-  مسئولیت صحت‌وسقم مقاله به ‌لحاظ علمی و حقوقی بر عهدة نویسنده یا نویسندگان است.

4- مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی درزمینه‌ی موردنظر، به ‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرارگرفته باشد.

 • مقاله باید دارای انشایی روان و ازنظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد. رسم‌الخط فصلنامه، رسم‌الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در منابع زیر یافت می‌شود:
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی. (1386). دستور خط فارسی. تهران: نشر آثار.  
  صادقی، علی اشرف و زهرا زندی مقدم. (1385). فرهنگ املایی خط فارسی. تهران: نشر آثار.

ب) شرایط شکلی

1- مقالات با نرم‌افزار word و با قلم BNazanin 13، انگلیسیTimes New Roman 12 در حدود 5000 تا 8000 کلمه باشد. فاصله بین خطوط به صورت multiple 1.2 منظور شود و حاشیه صفحات از بالا 4 و سایر حاشیه‌ها 2سانتی‌متر باشد، پانویس فارسی BNazani 11 و پانویس انگلیسی Times New Roman10  در نظر گرفته شود. در متن مقاله واژه‌های فارسی استفاده و معادل لاتین اسامی و اصطلاحات خارجی در پانویس درج شود.

 • عنوان مقاله مختصر و مفید به موضوع اصلی اشاره کند (از نوشتن عنوان‌های طولانی و مبهم اجتناب شود)
 • نام نویسندگان و مشخصات علمی آن‌ها به همراه پست الکترونیکی نویسنده مسئول در پانویس صفحه نخست درج شود.
 • چکیده فارسی و انگلیسی در حدود 150-250 کلمه، شامل هدف، روش، یافته، نتایج باشد و در صفحه اول مقاله جاگذاری شود. چکیده انگلیسی ترجمه دقیق چکیده فارسی و در پایان مقاله درج شود.
 • برای هر مقاله 3 تا 5 کلیدواژۀ فارسی و انگلیسی به‌ترتیب حروف الفبای هر زبان ارائه شود.
 • اجزای مقاله با ساختار زیر و بر اساس روش ده‌دهی (برای عنوان‌های اصلی: 1، 2، ... و برای زیرعنوان‌ها: 1-1، 1-2، ...) شماره‌گذاری شوند:
 1. مقدمه: با‌توجه‌به اینکه، پیش از بیان مسئله تحقیق، لازم است محقق از یک‌سو با مطالعه پیشینه تحقیق، از نبود پاسخ پرسش اصلی تحقیق، اطمینان حاصل نماید و ازسوی دیگر، با بیان اهمیت و ضرورت آن نیز، اولویت تحقیق در میان ده‌ها عنوان و پرسشی که ممکن است برای او مطرح باشد، روشن ‌شود، لازم است در مقدمه مقاله؛ که در واقع، خلاصه‌ای از فصل اول پژوهش‌های کلان مرسوم؛ مانند پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، محسوب می‌شود، مطالب زیر درج شود:
  • اشاره به هدف و پرسش اصلی تحقیق.
  • اشاره به پیشینه: با مطالعه پیشینه (از"قدیم به جدید"و به‌ترتیب"داخلی و خارجی" شامل(کتاب، رساله، طرح پژوهشی، مقاله، ...)، محقق درمی‌باید که اولا، پیش از این، پاسخ پرسش مطرح شده، در منبع دیگری داده نشده، ثانیا، تفاوت این تحقیق با تحقیق‎‌های پیشین و نوآوری آن روشن می‌شود.
  • اشاره به اهمیت تحقیق: در بیان اهمیت تحقیق، به‌طور «ایجابی» به این موضو ع اشاره می‌شود که «اگر این تحقیق انجام شود، چه نتایج مثبتی درپی خواهد داشت».
  • اشاره به ضرورت: در بیان ضرورت تحقیق، به‌طور «سلبی» به این موضو ع اشاره می‌شود که «اگر این تحقیق انجام نشود، چه نتایج و پیامدهای منفی درپی خواهد داشت».

نکته: با بیان اهمیت و ضرورت تحقیق، اولویت آن برای محقق روشن خواهد شد.

 1. چهارچوب نظری یا مفهومی تحقیق: 

  چهارچوب نظری یا مفهومی تحقیق مورد نظر این فصلنامه، متناظر با فصل دوم طرح‌های پژوهشی یا رساله‌های تحصیلات تکمیلی است. در این بخش، «نظریه‌های حاکم بر موضوع یا مسئله تحقیق»؛ که به‌مثابه مفاهیم کلی و چهارچوب هدایت‌گر تحقیق هستند، آورده می‌شود.

  یادآور می‌شود، با پیشینه‌شناسی، ادبیات نظری تحقیق شکل می‌گیردکه چهارچوب نظری یا مفهومی تحقیق نیز بخشی از آن است و اگر در پیشینه و ادبیات نظری احصاء‌شده، این چهارچوب وجود نداشته باشد و (وجود آن ضروری ‌باشد)، محقق می‌تواند با استفاده از یافته‌ها و نتایج علمی پیشینه‌ها، نظر خبرگان یا پژوهش جدید، آن را تولید کند.

ضمنا، مدل مفهومی تحقیق نیز، در این بخش ترسیم می‌شود.

 

 1. روش‌شناسی پژوهش: روش‌شناسی پژوهش، دانش و چهارچوب مفهومی یا نظری حاکم بر روش مورد استفاده در تحقیق است که اشاره به آن؛ به‌تناسب روش تحقیق، گاهی لازم (مثلا در بعضی روش‌های کیفی) و گاهی لازم نیست.

3-1. روش پژوهش: علاوه بر روش پژوهش، در این بخش به ابزار پژوهش، تکنیک‌های گردآوری داده، روایی و پایایی ابزار، جامعه آماری، روش تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌ها و تکنیک‌های کمّی یا کیفی تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نرم‌افزارها و ابزارهای به‌کاررفته در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، و... اشاره می‌شود.

 1. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش، متناظر با فصل چهارم سایر پژوهش‌هاست که حاصل تحلیل و تفسیر داده و اطلاعات گردآوری شده تحقیق است. در این بخش، اصل شکل‌ها و نمودارهای مقاله با کیفیت مطلوب(تصویر نباشند) به‌گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل، برای چاپ نیز خوانا باشند.

 4-1. عنوان جدول‌ها در بالا و به ترتیب شماره و عنوان شکل‌ها و نمودارها در زیر آن‌ها به ترتیب شماره آورده شود.

 1. بحث و نتیجه‌گیری: مقایسه یافته‌ها با سایر مطالعات و نظریه‌های مرتبط صورت گرفته و نوآوری و دستاوردهای خاص علمی پژوهش انجام‌شده؛ که بیانگر تولید علم جدید است، مشخص و در پایان، راه‌کارها و پیشنهادهای علمی و اجرایی پژوهشگر؛ متناسب با اجزا و ابعاد نتایج پژوهش، آورده شود.

 

پ) شیوه­ ارجاع­ دهی

1- رعایت اصول ارجاع‌دهی/ ماخذنویسی علمی (درون‌متنی و فهرست) بر اساس نسخه APA 7 در کل مقاله با در نظر گرفتن امانت‌داری و اصول اخلاق علمی الزامی است. در صورت تشخیص کپی‌برداری از آثار دیگران و رعایت نکردن اصول امانت‌داری علمی در هر مرحله از فرایند ارزیابی، ویراستاری، و آماده‌سازی... از پذیرش مقاله خودداری می‌شود.

2- ارجاع به‌صورت درون‌متنی و با ذکر نام خانوادگی مؤلف، سال نشر و شماره صفحه منبع ذکر شود، در مورد منابع انگلیسی، نام خانوادگی مؤلف فارسی نوشته‌شده و در پانوشت نام انگلیسی درج شود:

مانند: (حیدری، 1400: 118) منابع غیر فارسی: (بوردیو، 2018: 100).

ت) شیوه­ ی تنظیم فهرست منابع

منابع ارجاع داده‌شده در متن مقاله با رعایت ترتیب حروف الفبا در آخرین بخش مقاله به تفکیک فارسی و انگلیسی به‌صورت زیر درج شوند. در خصوص منابع اینترنتی، نشانی منبع و تاریخ دسترسی به اینترنت قید شود.

1- کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. (سال چاپ). عنوان اثر. محل نشر: ناشر

-اکبری، محمد‌علی. (1395). رفاه اجتماعی در ایران معاصر. تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

-حیدری، علی، گرجی‌پور، اسماعیل، اکبری، نگار. (1400). آینده‌اندیشی بیمه‌های اجتماعی ایران. تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

- بیکر، ترز آل. (1392). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.

2- مقاله: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله [داخل گیومه]، نام کامل نشریه [به‌صورت ایتالیک]. شمارۀ جلد/ سال (شمارۀ پیاپی): صص.

- دهقانی، امیرعلی. (1398). «تعارض خصوصی‌سازی و عدالت اجتماعی در حقوق کار»، فصلنامۀ تأمین اجتماعی. سال چهاردهم (51): صص 15-41. شناسه دیجیتال (DOI) مقاله در نشریه الکترونیکی
3- پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان). (سال انتشار). عنوان اثر، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه.

- جیروند، عبدالله. (1400). اقتصاد رفاه: تحلیل نظری و کاربرد آن در ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

4- فصلی از یک کتاب یا مقاله‌ای از کتابی که مجموعه‌مقالات است: (در صورتی که هر فصل یا هر مقاله نویسندۀ جداگانه‌ای داشته باشد): نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان فصل یا مقاله [داخل گیومه] در: نام و نام خانوادگی سرویراستار (واژۀ سرویراستار)، عنوان کتاب [به‌صورت ایتالیک]. شهر محل انتشار، اسم ناشر: صص.

 - اوکانر، جولیا اس. و جیلیان رابینسون (1396). «لیبرالیسم، شهروندی و دولت رفاه» در: ویم فون اورشات و همکاران (سرویراستار)، فرهنگ و دولت رفاه. تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی: 42- 66.