تاریخ شفاهی فعالیتهای رسانهای سازمان تأمین اجتماعی در سه دهۀ گذشته (از سال 1372 تا سال 1397)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسندۀ مسئول)

2 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: این پژوهش به‌دنبال ارائۀ تصویری از اهداف، رویکردها و روش‌های فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان تأمین  اجتماعی با استفاده از روش تاریخ شفاهی و مستند‌سازی تجربیات و خاطرات فعالان و مسئولان گذشته و حال نشریات و رسانه‌های این سازمان است.
روش: این پژوهش از روش تحقیق کیفی کمک گرفته و بر اساس روش تاریخ شفاهی انجام شده‌ است. در نتیجه با افراد تأثیرگذار و نیروهای اصلی شش رسانۀ سازمان شامل «پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی سازمان تأمین ‌اجتماعی»، «نشریۀ داخلی تأمین»، «پایگاه خبری تحلیلی تأمین  24»، «هفته‌نامۀ آتیه‌نو» و «ماهنامۀ قلمرو رفاه» مصاحبۀ عمیق انجام شده است.
یافته‌ها: نقطۀ آغاز انتشار رسانه‌های اختصاصی سازمان تأمین  اجتماعی را می‌توان دورۀ مدیریت مهدی کرباسیان در این سازمان د‌انست که ناشی از نگاه ارتباطاتی مدیرعامل سازمان و باور تیم مدیریتی سازمان به لزوم استفاده از ابزار رسانه برای شناساندن اهداف، مسئولیت‌ها و چهرۀ تأمین  اجتماعی به جامعه و متخصصان و تصمیم‌گیران بود و انتشار نخستین نشریۀ تخصصی حوزه رفاه، تأمین  اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی در دورۀ او و با حمایت این سازمان آغاز شد. در این دوره هفته‌نامۀ آتیه و نشریۀ داخلی تأمین پایه‌گذاری شدند و نیروهایی حرفه‌ای برای فعالیت رسانه‌ای در حوزۀ رفاه و تأمین  اجتماعی در این دو رسانه تربیت شدند. دورۀ دوم، هم‌زمان با دولت اصلاحات و مدیرعاملی محمد ستاری‌فر؛ دورۀ تثبیت جایگاه آتیه و تأمین بود. در این دوره اثربخشی رسانه‌ها در جامعه و بر سیاست‌گذاران و سیاست‌هایی که شرایط تأمین  اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌داد، مشخص و همین مسئله باعث شد تا لزوم توسعۀ فعالیت‌های رسانه‌ای در نگاه مدیریت سازمان اهمیت بیشتری پیدا کند. انتشار این رسانه‌ها و توجه آنها به ایده‌های رفاه و تأمین اجتماعی همچنین باعث شد فعالان رسانه‌های عمومی نیز با این مفاهیم بیشتر آشنا شوند و به این ترتیب، آتیه تبدیل به مرجعی برای خبرنگاران این حوزه در سایر رسانه‌ها شد. دورۀ سوم با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد که به سیاسی‌ترشدن رسانه‌های سازمان انجامید. حاشیه‌های غیرتخصصی رسانه‌ها در این دوران آغاز شد و روزنامۀ خورشید ‌جایگزین هفته‌نامۀ آتیه شد. دورۀ چهارم از 1392 و با تغییر دولت و شروع به کار تیم جدید مدیریتی سازمان تأمین ‌اجتماعی آغاز شد. تیم جدید با درک اهمیت فعالیت‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی در کنار توسعۀ پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی سازمان که در فضای مجازی فعالیت داشت، از توسعه و رونق فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان نیز حمایت کرد. روزنامۀ خورشید متوقف شد، «هفته‌نامۀ آتیه‌نو» به‌‌جای آتیه شروع به فعالیت کرد که البته به ‌تناسب شرایط زمانه و تنوع مخاطبان و نیازهای جدید آن تغییراتی در فرم و محتوای این نشریه نسبت به آتیه ایجاد شد. انتشار نشریۀ تأمین، شکل منظم‌تری یافت. مدتی بعد، سایت تأمین  24 به‌عنوان پایگاه خبری– تحلیلی حوزۀ رفاه و تأمین  اجتماعی در فضای مجازی کار خود را شروع کرد و پس از آن، ماهنامۀ قلمرو رفاه با تعریف و هدف‌گیری مخاطبان خاص سازمان تلاش کرد بر مفاهیم و مسائل تخصصی رفاه و تأمین  اجتماعی تأکید کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oral History of Media Activities of Social Security Organization in the Last Three Decades (from 1993 to 2018)

نویسندگان [English]

  • shadi khoshkar 1
  • Fatemeh Azizi 2
1 MA in Cultural Studies, Allameh Tabatabaie University (Corresponding Author)
2 MA in Women’s Studies, Tehran University
چکیده [English]

This research illustrates an image of goals, approaches, and ways of media activities of the Iranian Social Security Organization, based on narrative oral history, documentation of experiences and diaries from the ex and current officials of the organization besides its media.
Method: The research is based on qualitative method and oral history. Therefore, we had deep interviews major actors of six media of the organization consisting of:
the ISSO website; Tamin weekly paper; Tamin 24 website; New Atiyeh weekly paper; Ghalamro Refah magazine; … .
Findings: The beginning of the ISSO media releasing goes back to the management period of Mehdi Karbasian, who had a communicative insight and believed in using media to raise public awareness on Social Security Organization. In this period “Atiyeh weekly paper” and “Tamin magazine” were founded and professional staff  were trained to be active in the field of welfare and social security media.
The second era, is coincided with leadership of Mohammad Sattarifar, who  stabilized the importance of the ISSO media activity on society and politicians.
In the third era, by presidency of Mahmoud Ahmadinejad, media in this organization became got a political role, so that “Atiyeh weekly” was replaced by “Khorshid daily”.
At last, in fourth era which began from 2013, the new team supported developing media activities. Therefore “Khorshid daily” was stopped and “New Atiyeh weekly”, “Tamin 24 website” and “Ghalamro Refah magazine” started working.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oral history
  • media activities
  • social security organization
  • Atiyeh weekly paper