سیاست‌های اصلاح سیاست‌گذاری اصلاح رفاه، بیمۀ سلامت ملی و تأمین اجتماعی در ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری انسان‌شناسی اجتماعی، انیستیتو انسان‌شناسی دانشگاه برن، سوییس (مترجم مسئول)

2 کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کتابی که ترجمۀ مقدمۀ آن را پیشِ‌رو دارید، با تمرکز بر سه نمونه اصلاحات سیاستی در آمریکا (اصلاح رفاه ۱۹۹۶، قانون بیمۀ سلامت ملی ۲۰۰۳ و خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی ۲۰۰۵) تلاش می‌کند سازوکارهای متنوع و مؤثر بر سیاست‌گذاری اجتماعی دولت فدرال در آن کشور را نشان دهد. این مقدمه با معرفی مفاهیمی مهم در حوزۀ نهادگرایی تاریخی و تغییرات نهادی، ما را با ابزارهای تحلیلیِ در اختیار محققان آشنا می‌سازد. آنها به‌جای اینکه بر یک مورد متمرکز شوند، برای اینکه ارزش‌افزودۀ چارچوب‌شان را از این سر به آن سر رخدادهای سیاسی و حوزه‌های سیاست‌گذاری نشان دهند، این‌ کار را بر روی سه‌ حوزۀ سیاست‌گذاری انجام می‌دهند. در واقع، مقایسۀ سیستماتیک این سه نمونه به آنها اجازه می‌دهد که ارزش‌افزودۀ چارچوب‌شان را با پرداختن به مسائل تجربی متفاوت آزمون کنند. آنچه آنان اینجا در مورد آن بحث می‌کنند، نمونه‌هایی هستند که از نظر خروجی‌های سیاستی‌شان و منطق‌های سیاسی‌شان متمایز هستند؛ اما در درون یک محیط اصلی عمل می‌کنند (حکومت آمریکا). در رابطه با انتخاب این سه حوزۀ سیاست‌گذاری، آنها در میان بزرگ‌ترین‌ها و بیش از همه بحث‌شده‌ها در درون دولت رفاه فدرال هستند که به آنان این اجازه را می‌دهد به‌جای تمرکز واحد بر یک برنامه، در ادبیات عمومی دربارۀ سیاست‌گذاری اجتماعی آمریکا مشارکت کنند. نهایتاً، اگرچه رویکرد آنان عمدتاً قیاسی است، چارچوب منسجم پیشنهادی‌شان مبتنی بر مشاهدات تجربی‌ای است که از خلال تحلیل مبسوط این سه نمونه انجام می‌دهند که سه الگوی متمایز تغییر سیاست‌گذاری را روشن می‌کند و آنها را برای تبیین آن‌ به چالش می‌کشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Politics of Policy Change: Welfare, Medicare, and Social Security Reform in the United States

نویسندگان [English]

  • Moslem Ghomashlouyan 1
  • mohamadhasan karimian 2
1 PhD Candidate of Social Anthropology, Anthropology Institute, Bern University, Switzerland (Corresponding Translator)
2 MA in Social Research, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This piece is a translation of the introduction of the book "The Politics of Policy Change: Welfare, Medicare, and Social Security Reform in the United States." The authors, Daniel Béland and Alex Waddan compare and contrast three major reform episodes affecting three distinct policy areas: the 1996 welfare reform, the 2003 Medicare reform, and the failed 2005 Social Security privatization campaign. They focus on three policy areas rather than on one, because of the need to demonstrate the added value of their proposed framework across political episodes and policy areas. These three cases are distinct in terms of their policy outcomes and political logics, but operate within the same environment (the American polity). As for the choice of these three policy areas, they are among the largest and the most debated within the federal welfare state, which allow them to contribute to the general literature about American social policy instead of focusing only on one program. By doing so, they place themselves in a much better position to show the analytical insightfulness of their proposed framework. Finally, although their approach is, to a great extent, deductive, the integrated framework is grounded in empirical observations that they make through the detailed analysis of the three cases, which illustrate - and challenge them to explain - three distinct patterns of policy change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welfare
  • Social Security
  • Medicare
  • United States
  • Social Policy