وضعیت کشورهای اسلامی در بهره‌مندی از منابع زکات در نظام تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران

10.22034/qjo.2023.316231.1238

چکیده

هدف: مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام­‌های تأمین اجتماعی است.کشورهای مورد بررسی عبارت­‌اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است.
روش: در این پژوهش از روش مطالعات تطبیقی به‌منظور بررسی تجربه کشورهای اسلامی در سازمان‌دهی زکات و نسبت آن با مصارف مربوط به تأمین اجتماعی (به معنای اعم) استفاده ‌شده است.
نتیجه: در نهایت دسته‌­بندی از وضعیت این کشورها از منظر نظام­‌های بهره­‌مندی از زکات به دست آمد. معیارهای مهم برای این دسته‌­بندی وضعیت قانون زکات، سازمان­‌های متصدی زکات، کیفیت توزیع زکات و درنهایت مصرف زکات و نسبت آن با تأمین اجتماعی است.
 سه الگو به‌دست‌آمده عبارت‌­اند از: الگوی جامع اجباری، الگوی اختیاری، الگوی عرفی. الگوهای مختلف کشورهای اسلامی در هریک از این سه دسته، همچنان دارای تمایزهای جزئی است که سعی شده است به شکل تفصیلی به آن پرداخته شود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The situation of Islamic countries in benefiting from zakat resources in the social security system

نویسنده [English]

  • Mohammad bagher ommati
Planning and Social Welfare, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: The most important goal of the present study is to study the management of religious financial resources in Islamic countries and the intersection of its spending system with social security systems. The studied countries are include Malaysia, Indonesia, Pakistan, and Saudi Arabia which were considered in detail. In addition, the experience of Islamic countries such as Jordan, Kuwait, Egypt, Palestine, Libya, Bangladesh, Bahrain and Yemen has been also considered.
Method: In this study, the method of comparative study has been used to study the experience of Islamic countries in organizing zakat and its relationship with social security expenditures (in the general sense).
Findings and conclusion: Finally, the classification of the situation of these countries in terms of zakat benefit systems was obtained. Important criteria for this classification are the status of the Zakat law, the organizations in charge of Zakat, the quality of Zakat distribution, and finally the consumption of Zakat and its relation to social security. The three obtained patterns are: compulsory comprehensive model, optional model, customary model. The different patterns of Islamic countries in each of these three categories still have minor differences that have been tried to be addressed in detail.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Zakat"
  • "Social Security"
  • "Islamic countries"
  • "Zakat Law"