کتابشناسی: قوانین اصلی و فرعی سازمان تامین اجتماعی

مطالب عمومی

چکیده

کتاب قوانین اصلی و فرعی سازمان تامین اجتماعی، تمامی قوانین اصلی و فرعی مصوّب مجلس در قبل و بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی مرتبط با حوزۀ بیمه‌های اجتماعی و مواردی که بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوّب بیستم مردادماه 1331 به  نخست‌وزیر- دکتر محمد مصدق - به‌تصویب دولت و سپس به تأیید مجلس وقت رسیده است، از سال 1310 لغایت 1396 را در‌بر‌می‌گیرد.
این مجموعه مشتمل بر قوانین اصلی مرتبط با حوزۀ بیمه‌های اجتماعی و قوانین فرعی که در قوانین برنامۀ پنج‌ساله و قوانین بودجۀ سالیانه و سایر قوانین مصوّب کشوری از جمله قوانین مصوّب کار در سنوات گذشته و قوانین استخدام کشوری و‌‌ ‌مرتبط با بیمه‌های اجتماعی سابق و سازمان های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق هایی که به موجب قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 54 در سازمان تأمین‌اجتماعی ادغام شده اند می باشد که به ترتیب تاریخ تصویب در طول دورۀ قانون‌گذاری جمع‌آوری و دسته‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bibliography: