تحلیل پایداری مالی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با استفاده از پویایی‌های سیستم در افق زمانی 1430

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس تامین اجتماعی

10.22034/qjo.2023.367990.1283

چکیده

هدف: نظر به نقش مهم صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در توسعه و رفاه اجتماعی کشور، توجه به پایداری آن ضروری است. ارزیابی پایداری سیستم‌های بازنشستگی ازجمله مسائل  پیچیده‌ای است که به‌دلیل تعدد متغیرهای تأثیرگذار و تغییر متغیرها در بلندمدت نمی‌توان آنها را به‌سادگی مطالعه و تحلیل نمود. هدف این مقاله تحلیل پایداری مالی صندوق مزبور در افق زمانی 1430 است.
روش: در این پژوهش با استفاده از اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی و پیش­‌بینی تعداد بیمه‌شدگان و مستمری­‌بگیران، مدلی بر پایه پویایی­‌های سیستم، طراحی و به کمک آن پایداری صندوق بازنشستگی فوق بررسی و تحلیل شد. پویایی سیستم بر پایه سه رشته علمیِ مدیریت سنتی سیستم‌های اجتماعی، تئوری بازخوردی و شبیه‌سازی کامپیوتری بوده و به‌منظور بررسی و مطالعه انواع سیستم‌های بازخوردی و پیچیده نظیر سیستم‌­های اجتماعی استفاده می­‌شود.
یافته‌ها: بر اساس مدل شبیه‌سازی این پژوهش، از ابتدای سال پایه (1395)، سازمان با کسری نقدینگی مواجه بوده و از سال 1406 درآمد سازمان (تفاضل مصارف از منابع تعهدی) نیز منفی خواهد شد و روند صعودی کسری نقدینگی از اوایل 1415 به‌دلیل بسته شدن پنجره جمعیتی به‌سرعت افزایش خواهد یافت.
نتایج: با‌توجه‌به وضعیت فعلی سازمان، نیاز فوری به انجام اصلاحات پارامتریک و یا سیستمی الزامی است. این مدل ساختار درون­‌زاد و ارتباطات بین اجزای سیستم را شفاف نموده و می­‌تواند نقش مهمی در شناخت عواقب سیاست‌های پیشنهادی مدیران و مسئولین ایفا نماید.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial stability analysis of social security pension fund using system dynamics in the time horizon of 1430

نویسنده [English]

  • zahra karimian
Social security expert
چکیده [English]

Objective: Considering the important role of social security pension fund in development and social welfare of the country, it is necessary to pay attention to its sustainability. Evaluating the sustainability of pension systems is one of the complex issues that cannot be easily studied and analyzed due to the multitude of influencing variables and the change of variables in long-term. The purpose of this article is to analyze the financial stability of the fund in the time horizon of 2051.
Method: In this research, using the information and statistics of the Social Security Organization and predicting the number of insured and pensioners, a model was designed based on system dynamics, and then, the stability of the above pension fund was examined and analyzed by this model. System dynamics is based on three scientific fields of traditional management of social systems, feedback theory and computer simulation, and it is used to investigate and study of various complex feedback systems such as social systems.
Findings: Based on the simulation model of this research, since the beginning of the base year (2016), the organization has been facing a liquidity deficit, and from 2027, the organization's income (difference in expenses from accrual resources) also will be negative, and the upward trend of liquidity deficit will increase rapidly from the beginning of 2036 due to the demographic window closing.
Results: According to the current situation of the organization, there is an urgent need to make parametric or systemic reforms. This model clarifies the internal structure and connections between system components and can play an important role in understanding the consequences of policies proposed by managers and officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial stability
  • social security fund
  • system dynamics