مجوززدایی در بخش خدمات عمومی با هدف رونق فضای کسب وکار با تاکید بر ماده 37 قانون تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

10.22034/qjo.2023.353110.1269

چکیده

مجوززدایی با هدف بهبود محیط کسب‌وکار به‌خصوص در شروع کسب‌وکار، بخشی از فرایند مقررات‌زدایی است که مدت‌ها در ایران مطرح‌شده است اما علی‌رغم تصریح قانونی، فرایند مجوزدایی موفق نبوده است. همچنین، باوجود تأکید قانونی بر مجوززدایی در بخش خدمات عمومی، نهادهای مربوطه، به نقش سازمان­های ارائه­دهنده خدمات عمومی در صدور مجوزها و تأثیر آن بر محیط کسب‌وکار بی­توجه بوده­اند. این پژوهش با تمرکز بر گواهی­های صادره از سازمان تأمین اجتماعی و با تشریح مشکلات ناشی از آن، در بین واحدهای اقتصادی، به ارائه راهکارهای اجرایی جایگزین می‌پردازد، بدون آنکه حقوق بیمه­شدگان را نادیده گرفته و به حمایت مطلق و یک‌جانبه از کارفرما بپردازد، به دنبال تنظیم­گری در این حوزه است که این تنظیم­گری، لزوماً به‌معنای اصلاح یا حذف ماده‌قانونی، به‌عنوان ساده­ترین راه­حل نیست، بلکه هدف استفاده از جایگزین­هایی با قواعد نرم و کارا است که امکان سوءاستفاده از صلاحیت توسط سازمان تأمین اجتماعی را به حداقل برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delicensing in the public service sector with the aim of promoting the business environment with emphasis on Article 37 of the Social Security Law

نویسنده [English]

  • بازرگان Bazargan
Law Faculty of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

De-licensing with the aim of improving the business environment, especially in starting a business, is a part of the de-regulation process that has been proposed for a long time in Iran, but despite the legal stipulation, the de-licensing process has not been successful. Also, despite the legal emphasis on delicensing in the public service sector, the relevant institutions have not paid attention to the role of public service provider organizations in issuing licenses and its impact on the business environment. By focusing on the certificates issued by the social security organization and explaining the problems caused by it, among the economic units, this research provides alternative implementation solutions, without ignoring the rights of the insured and giving absolute and unilateral protection. This research is looking for a regulation in this area, which does not necessarily mean amending or removing the act as the easiest solution, but the goal is to use alternatives with soft and efficient rules which minimizes the possibility of abuse of authority by the social security organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 37 of the Social Security Law
  • delicensing
  • public services
  • social security organization
  • issuance of accounts