مدیریت هماهنگ معنا در گفتگوهای اجتماعی‌: استراتژی‌های گفتگویی‌ کارگران در گفتگوهای‌ سه‌جانبه تعیین حداقل دستمزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم ارتباطات، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی.

2 داشنگاه علامه طباطبایی

10.22034/qjo.2023.189295

چکیده

هدف: کارگران و کارفرمایان دو نیروی بسیار مهم در حوزه اقتصاد و بازار هستند. بااین‌وجود منافع طرفین باعث شده است راهکارهایی برای ایجاد ارتباطات و تعامل مؤثر جهت تعادل در بین‌ منافع کارگران و کارفرمایان ایجاد شود. یکی از این‌ راهکارها گفتگوهای‌ اجتماعی‌ سه‌جانبه است که در آن نمایندگان کارفرمایان، کارگران و نمایندگان دولت در موردِ مسائل کارگری و ازجمله تعیین حداقل دستمزد کارگران در دوره‌های زمانی مشخص گفتگو می‌کنند. در این ‌پژوهش‌ تلاش شده است تا رویکردها و استراتژی‌های کارگران در گفتگوهای‌ سه‌جانبه با رویکرد ارتباطی و به‌صورت مشخص با استفاده از نظریه مدیریت هماهنگ‌شده‌ معنا موردِبررسی قرار دهیم.
روش: در این ‌پژوهش‌ یادداشت‌ها و مصاحبه‌های انجام‌گرفته با نمایندگان کارگران در یک دوره چهارماهه از آذر 1396 تا اسفند همان سال که در نشریات تخصصی حوزه کار و رفاه منتشر شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت‌ها و مصاحبه­ها با استفاده از روش تحلیل موضوعی و همچنین روش تحلیلی خاص نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به ما دیدی کلی در موردِ جهان اجتماعی سه گروه درگیر در گفتگوهای سه‌جانبه می‌دهد که آن را تحت عنوان یک داستان یا روایت بازنویسی کرده‌ایم که این داستان‌ها مبنای اصلی تحلیل ما قرار گرفته‌اند. در این بخش داستان‌های زیسته، داستان‌های ناگفته، داستان‌های ناشنیده و داستان‌های حذف‌شده شناسایی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که استراتژی‌های ارتباطی و گفتگویی‌کارگران از امکانات ارتباطی لازم برای حل مسائل و مشکلاتشان برخوردار نیست. این گفتگوها بیشتر به‌عنوان مراسمی آیینی درنظر گرفته می‌شود که سالیانه برگزار می‌شود و اصولاً خود کنشگران این گفتگوها، امیدی برای اثرگذاری‌ بر همدیگر و خلق جهان اجتماعی بهتر ندارند. نتیجه ‌گفتگوهای اجتماعی، تداوم جهان‌های اجتماعی فعلی کارگران و درگیری و تضاد با جهان‌های اجتماعی کارفرمایان و نمایندگان دولت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordinated management of meaning in social dialogues: negotiation strategies of workers in tripartite dialogues on the minimum wage

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Forghany 1
  • Maryam مریم 2
1 phd in Social Communication Sciences, Associate professor, Allameh Tabatabai University
2 Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Objective: Workers and employers are two very important forces in the field of economy and market. However, the difference in the interests of the parties demanding for creation of solutions to effective communication in order to balance the interests of workers and employers. One of these solutions is tripartite social dialogues, in which representatives of employers, workers, and government representatives, discuss labor issues, including setting the minimum wage for workers in certain periods of time. In this research, we tried to examine the approaches and strategies of workers in tripartite dialogues with a communicative approach and specifically using the theory of coordinated management of meaning.
Method: In this research, notes and interviews conducted with representatives of workers, in a four-month period from December to March 2016, are examined. This contents were published in specialized publications in the field of labor and welfare. These content have been analyzed using the thematic analysis method as well as the specific analytical method of the theory of coordinated management of meaning.
Findings: Data analysis gives us a general view of the social world of the three groups involved in tripartite dialogues, which we have rewritten under the title of a story or narrative, and these stories are the main basis of our analysis. In this section, lived stories, untold stories, unheard stories, and deleted stories are identified.
Conclusion: The results show that the communication and dialogue strategies of the workers do not have the necessary communication facilities to solve their problems. These dialogues are mostly considered as a ritual ceremony that is held annually, and basically the actors of these dialogues have no hope of influencing each other and creating a better social world. The result of social dialogue is the continuation of the current social worlds of workers and continuation of the conflict with the social worlds of employers and government representatives.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum wage
  • tripartism
  • social dialogue
  • theory of coordinated management of meaning