کتابشناسی: معرفی کتاب «رویکرد بیم سنجی به نظام‌های سلامت»

مطالب عمومی

چکیده

کتاب «رویکرد بیم سنجی به نظام‌های سلامت» در شش فصل، منبعی کاربردی را برای تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مقداری در نظام‌های سلامت عمومی و خصوصی مبتنی بر رویکرد بیم‌سنجی در اختیار کارشناسان و تحلیلگران حوزة سلامت قرار دهد. در این خصوص، کتاب ضمن ارائة مقدمه‌ای بر نظام‌های سلامت، چگونگی ارزیابی آنها را به بحث گذاشته است. مبحث مهم دیگر که در این کتاب مد نظر قرار گرفته بیمة مراقبت‌های بلندمدت است؛ موضوعی که باتوجه‌به شتاب بالای پیرشدن جمعیت در ایران و افزایش احساس نیاز به تدارک این نوع خدمات توسط سالمندان بی‌تردید به یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران در آینده تبدیل خواهد شد. علاوه‌براین، به‌منظور کاربردی‌شدن مباحث مطرح‌شده در کتاب، چگونگی استفاده از نرم‌افزار R و بسته‌های اکچوئریالِ مرتبط با تحلیل‌های نظام‌های سلامت در پیوست کتاب ارائه شده است.
این کتاب به تمامی کارشناسان، پژوهشگران و تحلیلگران عرصة سلامت کشور تقدیم می‌شود. امید است مطالعة این کتاب بتواند در ارتقای دانش بیم‌سنجی به‌منظور تحلیل و ارزیابی‌های مؤثر از نظام‌های سلامت و همچنین اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر اصول علمی، به‌خصوص در حوزة سلامت سازمان، مفید فایده باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book review: