باز اندیشی در باب اصلاح نظام بازنشستگی: ده افسانه درباره نظامهای تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به گونه‌ای‌ که الن گرینسپن‌[رئیس بانک مرکزی امریکا]بیان کرده است: اگر صندوقهای امانی تأمین اجتماعی از طریق سرمایه‌گذاری در بازار سهام،به جای خرید اوراق‌ قرضهء انعطاف‌پذیرتر خزانه‌دار یامریکا،به نرخ بازدهی بالاتری دست یابند،درآمدهای بخش‌ خصوصی که ناشی از داراییها و از جمله اعتبارات صندوقهای بازنشستگی است،به همان میزان‌ سقوط خواهد کرد،و وضعیت مالی آنها را بالقوه به خطر خواهد انداخت. تأثیر خاص یک نظام تقاعد بر ایجاد انگیزه برای بازنشستگی زودتر از موعد شامل سه‌ عنصر است:نرخ نهایی احتمالی برای کار اضافی(مزایای اضافی به نسبت مالیات یا کسور اضافی،برای هر سنی که دریافت مزایا شروع شود)؛محاسبات اکچوئری برای به تأثیر انداختن‌ شروع دریافت مزایا(صرف‌نظر از آنکه کار ادامه داشته باشد یا نه)؛و مقررات ناظر بر این امر که‌ آیا مزایا بر اثر درآمد کاهش می‌یابد یا نه. اما حتی در قیاس با نظامهایی که‌ بالفعل اجرا می‌شوند نیز این افسانه اغراق‌آمیز است:خیلی ساده باید گفت که چنین ادعایی از نظر سیاسی واقع‌بینانه نیست که چنانچه فاجعه‌ای مالی اتفاق افتد(مثلا،بازار سهام سقوط کند) و منافع بخشی قابل ملاحظه از مردم به خطر افتد،دولت دست روی دست خواهد گذاشت و به صورتی برای بهبود وضع اقدام نخواهد کرد. استل جیمز(8991)چنین نوشته است:«اطلاعات جمع‌آوری‌شده در باب دههء 0891 حکایت از آن دارد که ذخایر اعتباری صندوقهای بازنشستگی عمومی غالبا به‌ شکلی نادرست مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در بسیاری از موارد با زیان همراه بوده است-و علت عمدهء این امر آن است که مدیران عمومی ناچار بوده‌اند اعتبارات موجود را در سهامی دولتی‌ سرمایه‌گذاری کنند یا به شرکتهای دولتی در حال ورشکستگی وام دهند،آن هم با بهره‌ای صوری‌ که بخصوص در دورانهای تورمی حاص لجمع منفی داشته است

عنوان مقاله [English]

Reforming the Reform of the Pension System: Ten Myths About Social Security Systems

نویسندگان [English]

  • P.R Erzac
  • hormoz homayoon