رفاه اجتماعی در جهان امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رفاه اجتماعی در جهان امروز گردآوری و ترجهم دکتر ناصر موفقیان *ارزیابی کیفی سازمانهای خدمات اجتماعی در انگلستان *بیمه‌گران سراسر جهان به دولتها متوسل می‌شوند *برنامهء بین المللی تحکیم گفت‌وگوهای اجتماعی *نایک:در پاکستان و کامبوج از کار کودکان سوءاستفاده کرده‌ایم *بودجهء تأمین اجتماعی فرانسه با ضعیف‌ترین اکثریت به تصویب رسید *تأثیر مقاوله نامهء حقوق بشر بر مؤسسات خیریه *نظام بیمه‌های درمانی آمریکا پیشر شده است *تغییر رفتار شرکتهای چندملیتی در کشورهای توسعه‌نیافته *نیمی از کودکان،شهر لندن در فقر به سر می‌برند *در سال 2002 مستمری‌بگیران آمریکایی درآمد کمتری خواهند داشت *تروریسم میکربی:گفت‌وشنودی با مدیر بخش بیماریهای عفونی در سازمان بهداشت جهانی *حرمت کار،امنیت کار:فراخوان جهانی مدیرکل دفتر بین المللی کار خوآن سوماوا *بیمه‌های درمانی در آمریکا:ورکستگی یا بخش خصوصی؟ *طرحهای پژوهشی بین المللی-سازمان بین المللی کار *فشرده یک کتاب:چرا باید از هم‌اکنون برای حفظ و تحکیم تأمین اجتماعی بکوشیم؟ مآخذ: *Independent*Le Monde*Ilo*USA TODAY*Associated Press*AFP *Network Social Security*CNN*Reuter*Gardian*HWO. " با توجه به مجموع رویدادها و دگرگونی‌های اخیر این پرسش اساسی مطرح می‌گردد که پس‌ از سه دههء پرماجرا که در طی آنها شرکتهای چندملیتی با استفادهء نه چندان منصفانه از کشورهای‌ در حال توسعه و منابع آنها به رشد و گسترش خود ادامه داده‌اند،آیا رویدادهای 11 سپتامبر توانسته است نقش مؤثری در بیداری وجدان آنها داشته باشد؟ نیمی از کودکان شهر لندن در فقر به سر می‌برند "هرچه سطح تسهیلات رفاهی و تأمین اجتماعی نازل‌تر باشد،احتمال وقوع حوادث و بیماریهای عفونی‌ بیشتر خواهد بود.

عنوان مقاله [English]

Social welfare in today's world

نویسنده [English]

  • naser movafaghiyan