تحولات تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 "به همان نسبتی که جمعیت قاره‌ پیر می‌شود،تأمین هزینهء مستمریهای سخاوتمندانهء بازنشستگی تحت مقررات کنونی غیر ممکن می‌گردد:برای ادامهء این‌گونه پرداختها،راهی بجز افزایش سنگین نرخهای مالیاتی وجود ندارد،اما بیشتر سیاستمداران فکر می‌کنند که این راهی نیست که از سوی رأی‌دهندگان پذیرفتنی‌ مأخذ: The Economist باشد. اما اگر سیاستگذاران ترتیب کار را به صورتی دهند که تحمل بار مالی فوق و نیز مشارکت‌ در طرحهای پس‌انداز اجباری به شکلی باشد که در دورهء انتقالی بار مال یمتعادل و تحمل‌پذیری‌ بر کارکنان تحمیل شود،آنگاه می‌توان امیدوار بود که این موضوع از حالت یک قضیه سیاسی، که جملگی دولتمردان از دست زدن به آن هراس دارند،درآید. این‌ نکته هم کمتر شناخته شده است که افزایش دامنه امید زندگی و ادامهء نرخ پایین زاد و ولد بدین‌ معناست که کمبودهای مالی نظام تأمین اجتماعی امریکا دامنه‌ای بمراتب فراتر از صرف‌ مشکلات مربوط به دنیاآمدگان در دوران رونق گذشته دارد. نظر به این‌که آقای بوش تصریح کرده است افتتاح حسابهای شخصی باید داوطلبانه باشد، اصلاحات موردنظر کمیسیون نمی‌تواند پس‌انداز اجباری جدیدی را به کارکنان کنونی تحمیل‌ کند. و از آنجا که او به تازگی لایحه کاهش مالیاتی سنگینی را به کنگره پیشنهاد کرده است،که آثار آن درست از وقتی‌که به دنیاآمدگان دوران رونق به مرز بازنشستگی می‌رسند ظاهر خواهد شد، بعید است که دولت قادر باشد اضافه درآمدی از محل منابع خارج از صندوقهای بازنشستگی‌ تأمین اجتماعی(مثلا،از طریق پس‌انداز)به دست آورد که بتواند صرف جبران کمبودهای مالی‌ دوران انتقال کند."

عنوان مقاله [English]

Social security developments

نویسنده [English]

  • hormoz HOMOAYOONPUR