آیا رشد اقتصادی، سوء تغذیه کودکان را کاهش می دهد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله با استفاده از داده های مربوط به تغییرات اتفاق افتاده در طول زمان، اثر رشد اقتصادی بر سوء تغذیه کودکان را مورد تحلیل قرار می دهد. بجز کشورهای حوزه صحرای آفریقا – که رشد اقتصادی در آنها هیچ تأثیری بر سوءتغذیه کودکان نداشته است. برای بقیه کشورها تأثیر رشد اقتصادی در این مورد اندک بوده است. بر اساس برآوردهای بدست آمده برای کشورهای غیرآفریقایی، دو برابر شدن درآمد تنها ۵ الی ۱۰ درصد سوء تغذیه مزمن را در کودکان کاهش می دهد.

عنوان مقاله [English]

Does Economic Growth Reduce Child Malnutrition?

نویسنده [English]

  • vahide hadi