به سوی طرح های پایدار در سلامت و مراقبت های بلند مدت در جوامع سالمند


عنوان مقاله [English]

Towards sustainable plans for long-term health and long-term care in the elderly

نویسنده [English]

  • ali hasanzadeh