مراقبت های بلند مدت، بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار در بیمه های اجتماعی سلامت


عنوان مقاله [English]

Long-term care, occupational illnesses and work-related accidents in social health insurance

نویسنده [English]

  • Reza Kashef