مطالعه مخارج درمان بلند مدت در اروپا بررسی حساسیت پیش بینی مخارج آتی درمان بلند مدت در کشور های آلمان، اسپانیا، ایتالیا و انگلستان نسبت به فرضیات مربوط به تغییر جمعیتی، وابستگی، درمان غیر رسمی، رسمی و هزینه های هر واحد درمان


عنوان مقاله [English]

Study of the long-term cost of treatment in Europe. Assessing the sensitivity of predicting the future cost of long-term treatment in Germany, Spain, Italy and the United Kingdom in relation to assumptions about demographic change, dependency, informal treatment, and the cost of each treatment unit.

نویسنده [English]

  • neda sheerbaf