ارزیابی مولفه های موثر بر میزان همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و استراتژی های تعاملی (مطالعه موردی: هلدینگ عمران و حمل و نقل تامین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effective components on the alignment of information technology strategies and interactive strategies (Case study: Civilization and Transportation Transportation Supply)

نویسنده [English]

  • ali rezayian