بررسی رضایتمندی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر نگرش نسبت به سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران

چکیده

تأمین اجتماعی منعکس کننده مسئولیت و تعهد دولتها در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان این امر، بیش از 36 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است که این موضوع بر اهمیت سنجش رضایت و ارزیابی عملکرد این سازمان می-افزاید. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان رضایت مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از خدمات ارائه‌شده و نگرش آن‌ها نسبت به این سازمان می باشد. داده‌ها با استفاده از پیمایشی که در سال 1396 انجام گرفت گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شدند. به این منظور تعداد 400 نفر به صورت تصادفی در 9 استان مختلف و همچنین شرق تهران، غرب تهران و شهرستان‌های تهران انتخاب شدند که به صورت تلفنی مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رضایت افراد از خدمات فرهنگی سازمان و خدمات غیرحضوری کارگزاری ها در سطح پایینی قرار دارد هرچند که رضایت از رفتار پرسنل و کارکنان سازمان و نیز خدمات درمانی ارائه‌شده توسط آن در سطح بالایی قرار دارد. مستمری بگیران همچنین رضایت اندکی از قوانین بازنشستگی داشتند. از طرفی رابطه مثبتی بین میزان رضایت افراد از خدمات ارائه‌شده توسط شعب بیمه تأمین اجتماعی و نگرش مثبت نسبت به سازمان وجود دارد. با این وجود سازمان بایستی در نحوه ارائه و اطلاع‌رسانی برخی خدمات تجدیدنظر کرده و آن‌ها را بهبود بخشد تا میزان رضایت بالاتری را کسب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction of the Pensioners of Social Security Organization and its Impact on their Attitude toward the Organization

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Tajmazinani 1
  • Milad Bagi 2
1 Faculty of Social Sciences Allameh Tabataba'i University
2 جمعیت شناسی دانشگاه تهران
چکیده [English]

Social Security reflects the commitment and responsibility of states towards the provision of social and economic security of all of the members of a given society. Social Security of Iran, as one of the main authorities in this field, covers a vast proportion of the country’s population and this makes the issue of satisfaction and performance evaluation regarding this organization a crucial task. The present paper aims to study the satisfaction of social security organization’s pensioners and their attitudes towards this organization. Data gathered through a survey undertaken in 1396 (2017) were analyzed. The sample included 400 pensioners in 9 provinces which were interviewed through telephone interviews. Results show that satisfaction with cultural services as well as not-in-person services provided by agents are low while satisfaction with the behavior of the organization’s staff as well as medical services is high. Pensioners show low level of satisfaction with retirement regulations. There is a positive relationship between satisfaction with services of social security organization and positive attitude toward this organization. However, the organization must improve its information services and revise some of its services to increase satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Pensioners
  • Social Security Organization
  • Social Security
  • Attitude