ارائه خدمات رفاهی به سالمندان در کشورهای منتخب و درس‌هایی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه‌روست؛ در این نوشتار کوشیده‌ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش­‌ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست‌‎­های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام­‌های رفاهی مشخص شود.
روش: در مطالعۀ حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت‌ها و تفاوت‌هاست.
یافته‌ها: کشورهای توسعه‌یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه‌محور، به مراقبت رسمی خانواده‌محور و جامعه‌محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده‌اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه‌یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال‌توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه‌شدگان) در کشورهای توسعه‌یافتۀ سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده‌ای ارائه می‌شود. در‌حالی‌که در کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می‌گیرند.
نتیجه‌گیری: سالمندان با چالش‌های جمعیت‌­شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست‌­گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت­‌های بلندمدت روبه‌رو هستند. در این مسئله می‌توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Welfare Services to Elderly in Selected Country and Lessons for Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shirali 1
  • Mahdi Shahbazi 2
1 MA in Social Welfare Planning, University of Tehran
2 MA in Sociology, Shahed University
چکیده [English]

Purpose:Iran is facing the growth of old age population; in this paper we havetried to compare the presentation of welfare services by emphasizing on official section in selected countries (Sweden, US, France, Japan, Brazil, Turkey, China) to specify the challenges and the distinction and the unities of welfare policies of elderly in Iran and other welfare systems.
 Method:In this study comparative study is used.Comparative method based oncomparison is for understanding the similarities and differences.
 Findings:Developed countries emphasis the transition of official institution-based care and also family and society- based care and they have done some operational action in this case. The coverage of social welfare such as long term care and elderly homecare in mentioned developed countries are desirable. Butin developing country a small number of elderly are covered by welfare services. Livelihood coverage (basic and insured pensions) in developed countries like Sweden, Japan, France and USA is widely presenting. Whereas in developing countries and less developed countries some of the urban elderly and a small population of rural elderly receive retirement.
Conclusion:The elderly face challenges like demographic, focus on presentingservices, lack of suitable empowerment for elderly, structural and policy issues and lack of serious long-term care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old Age
  • Welfare Services
  • Comparative Study
  • Selected Countries