ارزیابی مالی قوانین تأثیرگذار بر جریان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد سلامت، مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی

چکیده

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرودها و پیشرفت‌ها و عقب‌گردهای فراوانی را از لحاظ اجرای علمی مقررات بیمه‌ای ناشی از قانونگذاری‌های مختلف تجربه کرده و بارها توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسخ به نیازهای روز وضع شده، بعضاً بدون مشارکت مالی دولت بار مالی زیادی را به دوش این سازمان گذاشته است که در نتیجه، مشکلات نظام بیمه اجتماعی در ایران در طی این سال‌ها به معضلی پایدار تبدیل شده است. با توجه به اینکه درک صحیح از میزان و اندازه بار مالی تحمیل‌شده بر سازمان می‌تواند در جلوگیری از اعمال قوانین جدیدِ دارای بار مالی و نیز ایفای تعهدات دولت مؤثر باشد، این مقاله هدف برآورد بار مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را دنبال می‌کند. در این راستا، ارزش فعلی (سال 95) بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر اساس نرخ تنزیل 15درصدی و دستمزد (مقداری که بر مبنای آن حق‌بیمه پرداخت نشده است)، مستمری و مزایای جانبی (مقداری که به‌واسطه بازنشستگی زودهنگام دریافت شده است) محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شده است. بر این مبنا به قیمت سال 1395، بالغ بر  537 هزار میلیارد ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شده است. لغو کلیه قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای نخستین گام در راستای پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial evaluation of laws affecting the flow of resources and costs Social Security Organization

نویسنده [English]

  • Hossein Moshiri
PhD in Health Economics, Director General of International Affairs of the Social Security Organization
چکیده [English]

The Social Security Organization has experienced several ups and downs, developments and retreats since 1975 in terms of the enforcement of regulations from various legislatures and has been influenced by various laws and regulations many times. Although these laws are enacted to meet the needs of the day, they sometimes place a heavy financial burden on the Organization without government involvement, which has become a persistent problem during these years as a result of the problems of the social insurance system in Iran. Given that a correct understanding of the amount and size of financial burden imposed on the organization can be effective in preventing the implementation of new laws with financial burden and fulfilling government obligations, this article aims to estimate the financial burden of the laws affecting the Social Security Law adopted in 1975. In this regard, the present value (2016) of the financial burden of early retirement laws is calculated based on a 15% discount rate and wages (the amount on which insurance contribution are not paid), pension and perks (the amount received due to early retirement) and analyzed based on various parameters. Based on this, the value of the financial burden of these laws has been calculated amounting to 537 thousand billion Rials at the price of 2016. The repeal of all laws contrary to the principles of insurance is the first step towards the financial stabilization of the Social Security Organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • financial evaluation
  • early retirement
  • the flow of resources and costs