بررسی رویکردهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی: مطالعۀ موردی سازمان تأمین اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد بین‌الملل، دانشیار پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس (نویسندۀ مسئول).

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

< p>نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره­مندی از مستمری حاصل از پس­انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق­های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی­ها و بدهی­ها و به‌‌تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه­گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ به‌گونه­ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب­شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعۀ حاضر، جریان وجه ‌نقد درآمدها و مصارف سازمان به‌همراه ویژگی­ها و الزامات خاص آن برای دورۀ 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون­سپاری یا درون­سپاری در مدیریت سرمایه­گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون­سپاری در مدیریت سرمایه­گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب‌وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به‌سختی امکان­پذیر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Investment Approaches in Pension Funds: The Case of Iran Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Amir H. Mozayani 1
  • Reza Alizadeh Haspastan 2
1 PhD in International Economics, Associate Professor at the Institute of Economic Research, Tarbiat Modares University (corresponding author).
2 MA in Economics, Institute of Economic Research, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

< p >For nearly nine decades, the concepts of retirement and benefits of employment saving for the elderly period have been introduced in the context of various pension funds in Iran. In this regard, the Social Security Organization, as the largest pension fund in the country, has great social importance. On the other hand, this organization, with one of the largest financial reserves, is also of great economic importance. Therefore, asset - liability management is of particular importance so that it can guarantee existing resources for current use and repay future liabilities for future years. To this end, it is important to take the right investment approach. In order to pathologies and analyze this issue, in the present study, the cash flow of revenues and expenditures of the organization along with its specific features and requirements for the period 2010-2017 was analyzed. Then, the requirements for adopting active or passive investment approaches and outsourcing or introspection in investment management of the organization''''''''s reserves and global experiences were introduced and the current approaches of the organization were evaluated. The results imply that the current approach of the organization is passive and without any outsourcing in investment management. At the same time, the results indicate that it is difficult to take an active approach in the current situation due to the low depth of the financial market, inappropriate business environment and high government prevalence on the Social Security Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Approaches
  • Pension Funds
  • Asset Liability Management
  • Social Security