سینمای کار در جهان، نمونه سینمای ایتالیا و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول).

2 کارشناسی ارشد سینما.

چکیده

در این مقاله به‌منظور بررسی سینمای کار در جهان دو نمونه از این سینما در اروپا و آسیا بررسی می‌شود. مکتب نئورئالیسم با تغییر گرایش فیلم‌سازان اروپایی‌ و گسترش نگرش های واقع‌گرایانه و رواج فیلم‌سازی کم‌هزینه در مقابل فیلم های پرهزینۀ آمریکایی، جهانی‌شدن و پیشرفت تکنولوژی سبب شد سینمای جهان سوم جان تازه ای بیابد و جایی برای تصویر زندگی واقعی مردم فراهم شود. در سینمای سوم کارگران و فرودستان موضوع اصلی هستند. این مقاله به توصیف این سینما در ترکیه می‌پردازد؛ اما پیش از آن به ریشه‌های مکتب نئورئالیسم در مهد آن، کشور ایتالیا، خواهد پرداخت. سؤال اصلی در این مقاله این است که بازنمایی کارگران و فرودستان تحت تأثیر نئورئالیسم در سینمای ایتالیا و در سینمای جهان سوم ترکیه چگونه بوده است. روش تحقیق این پژوهش اسنادی است و با اثر هنری (فیلم) به‌مثابۀ متن مواجه شده‌ است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Working Cinema in the World Case Study of Turkey and Italy

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi 1
  • Samira Norouz Naseri 2
1 MA in Women Studies, University of Tehran (Corresponding Author).
2 MA in Cinema.
چکیده [English]

In this article, in order to study working cinema in the world, two examples of these kind of films in Europe and Asia are examined. At first, the representation of labor and working class is highlighted in Italian neorealist cinema as a pioneer film movement in realism representing the condition of working class life in documentary style. We have explored the influence of the movement on third- world cinemen specially Turkish cinema. Studying Turkish cineman and the way it depicts “people” gives us a deeper understanding of the topic, because Iranian and Turkish cinema have a lot in common due to their similar political and cultural context and geographical location and that they both have been influenced by neorealism and are a part of the movement on a world scale. The representation of legal, political and economic minorities which is less visible in the mainstream cinema is what links neorealism school to third-world cinema, specially Turkish cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neorealism
  • Turkish cinema
  • Italian neorealist cinema
  • labor class
  • Third cinema