مدل ارزیابی و رتبه‌بندی نظام پیشنهادها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد ساری

چکیده

مقدمه: امروزه یکی از معضلاتی که سازمان‌ها به آن مبتلا هستند، مشکل نیروی انسانی و ناتوانی سازمان در استفادۀ بهینه از توان بالقوۀ کارکنان، به‌وی‍‍ژه در سطوح کارشناسی و تخصصی است. این امر سبب کاهش بهره‌وری سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی شده است. متداول‌ترین راه برای برطرف‌‌ساختن این مشکل به‌کارگیری روش مدیریت مشارکتی است. به گواه بسیاری از گزارش‌ها موفقیت بیشتر شرکت‌های بزرگ مرهون به‌کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است که به توسعۀ ظرفیت فردی کارکنان و ایجاد روحیۀ خودباوری، مسئولیت‌پذیری و تعهد در آنان منجر می‌شود. شناخته‌ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادات که عاملی مؤثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینۀ مناسب برای مشارکت کارکنان است.
روش: در این تحقیق ضمن معرفی نظام پیشنهادات، مدل‌های ارزیابی برای ارزیابی و بهبود این نظام ارائه شده است تا سازمان‌ها با استقرار و بهبود نظام پیشنهادات مشکل نیروی انسانی را مرتفع سازند و بهره‌وری خود را افزایش دهند.
یافته‌‌ها: با توجه به مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان مدل ارزیابی شرکت های زیرمجموعه وزارت با مدل تعالی نظام پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت و مدل بومی شده است.
نتیجه: روش ارزیابی و نحوۀ برگزاری جشنواره در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت راهنمای جامع جشنواره و ارزیابی و رتبه‌بندی ارائه شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Proposal System Evaluation and Ranking Processes Ministry of Cooperative, Labor and Social Welfare

نویسنده [English]

  • Azadeh Batebi
PhD candidate in marketing management, Azad university, Saari.
چکیده [English]

Introduction: Today, one of the challenges faced by organizations is the problemof human resources and the failure of the organization to make optimal use of the employees’ potential capacity, especially at the expert and specialized levels. This has reduced the productivity of the organization as well as its inability to compete in the national and international arenas. The most common way to solve this problem is to use participatory management system. According to many reports, the success of a great number of large companies is due to the proper use of this management system, which leads to the self-development and self-confidence of employees, besides making them responsible and committed to their obligations. The most well-known tool for achieving this goal is the implementation of suggestion system, which is an effective factor in changing the working conditions and creating a suitable context to involve the staff.
Method: In this study, while introducing the suggestion system, evaluation modelsare presented to evaluate and improve this system, so that organizations can solve the problem of human resources and increase their productivity by establishing and improving the suggestion system.
Findings: The evaluation method and how to hold the festival at the level of the Ministry of Cooperative, Labor and Social Welfare was presented as a comprehensive guideline to holding the festival, as well as evaluation and ranking processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suggestion system
  • ranking
  • festival
  • model of excellence