به‌کارگیری استراتژی تصمیم‌‍‏گیری پاندا جهت ارزیابی مدیریت عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در شرایط بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه قم

چکیده

هدف: عدم تعادل بین منابع و مصارف، ناکارآمدی مدیریت سرمایه‌‏گذاری، سالمندی جمعیت، بدهی دولت، عدم استقلال سازمان به‌عنوان یک نهاد مالی و افزایش سطح انتظارات خدمت گیرندگان، از جمله مشکلاتی است که سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه است. البته شیوع ویروس کرونا این سازمان را مانند سایر ارکان اقتصادی درگیر یک بحران جدید و شرایط عدم قطعیت نموده است. سازمان تأمین اجتماعی در راستای وظایف حمایتی خود در این شرایط اقداماتی را به‌منظور کنترل شیوع و قطع زنجیرۀ انتقال، خدمت به بیماران کووید 19 و حمایت از کارگران، کارفرمایان و صاحبان حرَف و مشاغل انجام داده است؛ و صدالبته بحران کرونا، دامنه و گستردگی آن، تنوع خدمات موردنیاز و تقاضاهای متعدد ذی‌نفعان باعث می‌‏شود که مدیریت عملکرد این سازمان در معرض نگاه نقادانه باشد. هدف این مطالعه، شناسایی و ارزیابی اقدامات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در شرایط بحران کرونا است.
روش: روش‏‌شناسی پژوهش حاضر متن‏‌کاوی است که با به‌کارگیری آن، پنج اقدام گسترش دسترسی به خدمات درمانی، استمهال موقتی پرداخت حق‌بیمه‌‏ها، تسهیل برخورداری از بیمۀ بیکاری، گسترش و تسهیل مزایای کوتاه‌مدت مانند مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری، تعدیل رویه‏‌های اداری و مکانیسم ارائۀ خدمات مشخص شدند. بدین منظور، با استفاده از استراتژی تصمیم‌‏گیری پاندا و ویژگی‌‏های نتیجه‏‌گرایی، بازخورد چندگانه، سرعت عمل و نگرش سیستماتیک و نیز مزیت‌‏های چهارگانه (انعطاف‌‏پذیری، مقبولیت، تعامل‌محوری و ارزش‌محوری) این استراتژی، مدیریت عملکرد سازمان در شرایط بحران کرونا بررسی و تحلیل شد.
نتیجه: ازآنجاکه مدیریت عملکرد سازمان‌‏ها در شرایط بحران با جامعیتی که در این مقاله بررسی شده تا کنون ارزیابی نشده است، خروجی این مقاله را باید سهم مقاله در مدیریت دانش در شرایط بحران به‌ حساب آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Panda Decision Making Strategy to Evaluate Social Security Performance Management in the Corona Crisis

نویسنده [English]

  • Hossein Ali Najjarpour
MA in Commercial Management, Marketing Field, Qom university
چکیده [English]

Objective: The outbreak of Corona virus has plunged the Social Security Organization into a new crisis and uncertainty, like other economic pillars. In line with its advocacy role, this organization has taken steps to control the spread and disruption of the transmission chain through serving Covid 19 patients, besides supporting workers, employers and professionals. The corona crisis, its scope and breadth, the variety of required services and the numerous demands of stakeholders make the management of the organization's performance subject to critical points of view. The purpose of this study is to identify and evaluate the executive actions of the Social Security Organization in the context of the Corona crisis.
Methodology: On the basis of the method of Text Mining, five actions including expansion of   access to health services; temporary deferral of premium payment; facilitating the qualifying conditions of receiving unemployment insurance; expansion and facilitation of qualifying conditions to benefit from short-term benefits such as sickness compensation; as well as adjustment of administrative procedures and service delivery mechanisms were identified. To this end, performance management of the organization in times of corona crisis was analyzed through using the panda decision-making strategy; features of concluding, multiple feedback, speed of action and systematic attitude; in addition to four advantages of the strategy such as flexibility, acceptability, interaction- based and value-based principles.
Result: Since the performance management of organizations in crisis situations has not been evaluated so far, focused on comprehensiveness, the output of this article should be considered the as a great achievement in terms of knowledge management of the crisis situations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Text Mining
  • Panda Strategy
  • Corona Crisis
  • Social Security Organization