ارائۀ خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی؛ مسائل و چالش‌های موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: دولت­های رفاهی وظیفه دارند علاوه بر تأمین معیشت و نیازهای اساسی، به جنبه­‌های فرهنگی و اجتماعی زندگی سالمندان و بازنشستگان نیز توجه کنند. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از سازمان­‌های رفاهی که بیش از سه‌ونیم میلیون بازنشسته را پوشش می­‌دهد، وظیفۀ ارائۀ خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان را بر عهده دارد. در مطالعۀ حاضر تلاش شد در بخش اول، نیازسنجی اجتماعی و فرهنگی از بازنشستگان صورت گیرد و مهم‌ترین اولویت­‌های فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان شناسایی گردد. در مرحلۀ دوم، فرایند و ساختار ارائۀ خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی آسیب­‌شناسی شود. روش: روش پژوهش از نوع کمی و کیفی است که در بخش کمی با 429 نفر از بازنشستگان مصاحبۀ تلفنی انجام و پرسشنامه تکمیل گردید. در بخش کیفی نیز با 19 نفر از مدیران سازمان و رؤسای کانون­‌های بازنشستگی مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساخت­‌یافته صورت گرفت.
یافته‌ها و نتیجه: یافته‌های پژوهش نشان داد گردشگری، سفر و جنبه‌­های مختلف سلامت بازنشستگان باید در اولویت سازمان باشد. همچنین، عدم تناسب خدمات فرهنگی و اجتماعی با مطالبات بازنشستگان، تخصصی‌بودن طرح نسیم سلامت (المپیاد ورزشی)، عدم سیاست‌گذاری بر اساس زمینه‌های فرهنگی منطقه، توزیع ناعادلانۀ خدمات از سوی کانون بازنشستگی و احساس بی­‌اعتمادی، عدم نهادینگی کانون­‌های بازنشستگی، اطلاع‌رسانی ناصحیح و کاهش سرمایۀ اجتماعی، رهاشدگی کانون بازنشستگی و نیز ضعف و درحاشیه بودن بخش فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین مسائل و چالش‌­های سازمان تأمین اجتماعی در ارائۀ خدمات فرهنگی و اجتماعی به بازنشستگان شناسایی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing cultural and social services to retirees of the Social Security Organization; Current problems and challenges

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shirali 1
  • Mahdi Shahbazi 2
1 Social Welfare Planning, Tehran University, (corresponding author)
2 MA in Sociology, Shahed University
چکیده [English]

Objective: Welfare states have a duty to consider the cultural and social aspects of the lives of the elderly and retirees. Social Security Organization has the same duty as one of the welfare organizations that covers more than three and a half million retirees.
 In the first part of present study, an attempt was made to assess the socio-cultural needs of retirees and to identify their most important priorities in this context. The second part of the study, addresses the pathology of providing socio-cultural services to retirees.
Methodology: The research method is quantitative and qualitative. In the quantitative part, 429 retirees were interviewed by telephone and a questionnaire was completed. In the qualitative section, interviews were conducted with 19 managers of the organization and Heads of the Retirement Focal Offices.
Findings and results showed that tourism and various aspects of retirees' health status should be considered as the top priorities by the Organization. Also, incompatibility of the socio-cultural  services with the demands of retirees; specialization of Nasim-e-Salamat project; lack of policy-making based on the cultural context of the region; unfair distribution of services by the Retirement Focal Offices and the feeling of distrust; reduction of social capital; abandonment of Retirement Focal Offices; as well as weakness and marginalization of the cultural sector of the Organization were all identified as the most important problems of the Social Security Organization in providing and socio- cultural services to retirees.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security Organization
  • Retirees
  • Cultural Services
  • Needs Assessment