سیاست اجتماعی و مسائل رفاهی نهاد خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه پسیفیک لوتران ciabattari@plu.edu

2 دانش‌آموختۀ دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، دانشگاه یزد (مترجم مسئول)

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد

چکیده

خانواده نهادی پویا است؛ زیرا همراه با دگرگونی‌هایی که در زمینۀ اجتماعی پیرامون‌اش در جریان است دگرگون می‌شود. با وجود این، نوعی پیوستگی تاریخی نیز در نهاد خانواده مشاهده می‌شود که ریشه در رویه‌ها و ایدئولوژی‌های گذشته دارد. به‌علاوه، امروزه گوناگونی در خانواده‌ها نیز بیش از گذشته دیده می‌شود. در این مقاله با تأکید بر وضعیت نهاد خانواده و دولت رفاه و تأمین اجتماعی، پیوند سیاست‌گذاری اجتماعی با ابعاد مختلف زندگی خانوادگی در ایالات متحده بررسی می‌شود. در طی دگرگونی‌های جمعیت‌شناختی جامعۀ آمریکایی، کشمکش‌های خانواده‌های فرودست، به‌دلیل عدم وجود سیاست‌های عمومی و رفاهی برای حمایت از خانواده‌ها وخیم‌تر شده‌اند. از سوی دیگر، بیشتر هزینه‌های دولت ایالات متحده در برنامه‌های رفاهی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به تأمین اجتماعی و سلامت سالمندان اختصاص دارد. در واقع، سیاست اجتماعی به‌منظور بهبود رفاه برخی از خانواده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است و در عین حال، نسبت به رفاه خانواده‌های دیگر بی‌اعتنا یا حتی بر ضد آنها بوده است. می‌توان گفت دولت رفا‌ه ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته دولت ضعیفی بوده است. اگرچه زندگی خانوادگی در ایالات متحده دگرگونی‌های بسیاری داشته است، ولی برخی شرایط از جمله نابرابری‌های ایجادشده در خانواده‌ها در پی سلسله‌مراتب‌های جنسیتی، نژادی و طبقاتی همچنان ادامه یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Policy and Welfare Challenges of the Family

نویسندگان [English]

  • Teresa Ciabattari 1
  • Translated by Masoud Zamani Moghadam 2
  • & Omid Mazliumi Moghadam 3
1 Associate Professor of Sociology at Pacific Lutheran University. ciabattari@plu.edu
2 PhD , Sociology (Social Affairs), Yazd University (Corresponding Translator)
3 PhD Candidate, Sociology, Yazd University
چکیده [English]

The institutional family is dynamic, because it is transformed by the changes that are taking place in the social context around it. Nevertheless, there is a kind of historical connection in the institution of the family that is rooted in past practices and ideologies. In addition, there is more diversity in families today than ever before.
This article examines the relationship between family policy and various aspects of family life in the United States, with an emphasis on the status of the family institution and the welfare and social security government.
During the demographic changes of American society, the struggles of lower families have worsened due to the lack of public and welfare policies to support families. On the other hand, most of the US government's spending on welfare programs and social policies is spent on social security and the health of the elderly. In fact, social policy has been used to improve the well-being of some families, and at the same time, the same policy has been indifferent to (or even against) the well-being of other families. The US welfare state is a weak state compared to other developed countries. Family life has undergone many changes, but some conditions, including inequalities created in families following a hierarchy of gender, race, and class, have persisted.
Although, as social actors, our individual choices and opportunities are limited by the social context around us, institutions and structures can still be changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • social policy
  • welfare state
  • social security
  • inequality