درآمدهای نفتی و سیاست های رفاهی؛ تجربه ای از برخی کشورهای نفت خیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه توسعه و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران

10.22034/qjo.2023.166408

چکیده

هدف: هرچند تمام کشورها برنامه­‌هایی برای رفاه شهروندان دارند، اما کمیت و کیفیت برنامه­‌ها و میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهداف ترسیم شده متفاوت است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر منابع تأمین مالی آنها است. مهم­ترین منابع تأمین مالی این برنامه‌­ها مالیات و درآمدهای عمومی دولت­‌ها و فروش منابع طبیعی است. کشورهای نفت­‌خیز، ازجمله ایران، به­‌خاطر برخورداری از درآمدهای نفتی شکل ویژه‌­ای از خدمات رفاهی را ارائه می­‌کنند. برنامه‌­های رفاهی در برخی از کشورهای نفتی مثل نروژ، سرنوشت متفاوتی از دیگر کشورهای نفتی دارند. بررسی برخی از عواملی که این تفاوت را رقم می‌­زند هدف مقالة حاضر است.
روش: برای بررسی هدف فوق نیازمند داده‌­هایی هستیم که از قوانین، سیاست­‌ها، و اسناد مرتبط با موضوع در کشورهای مورد بررسی به‌دست‌آمده‌­اند. بنابراین، روش مورداستفاده در این مقاله بررسیِ اسنادی است.
یافته‌­ها و نتیجه: مطابق با یافته­‌ها، یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و شیوة تخصیص آن به حوزه­‌های رفاهی شرایط مقدم، یعنی برخورداری از نهادهای قوی و کارآمد و سطح توسعه‌­یافتگی پیش از ورود درآمدهای نفتی به بودجه کشورها، است. علاوه­‌براین، تعهد نخبگان سیاسی و سیاست‌گذاران به آیندگان نیز امر مهمی در این زمینه محسوب می‌­شود. کشورهای به‌اصطلاح رانتیر معمولاً با دست‌­و‌دل­بازی بیشتری منابع نفتی را در راه رفاه نسل کنونی هزینه کرده و به توسعه نظام مالیات­‌گیری کمتر توجه می­‌کنند. لذا، در این کشورها مزایای رفاهی فاقد نقش توزیعی بوده و بازتوزیع درآمدی به‌درستی صورت نمی‌­گیرد و دارای نابرابری نسبتاً بالایی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil Revenues and Welfare Policies; Lessens from some Oil-Riche Countries

نویسنده [English]

  • Khayyam Azizimehr
University of Tehran
چکیده [English]

Goals: Although all countries have some welfare programs, these programs are different in quantity, quality, and achieving their goals. One of the determinant factors for this difference is the program’s financing sources. They are usually financed by taxes, public revenues, and revenues from selling natural resources. Oil-rich countries, including Iran, due to having oil revenues, provide a special welfare system. Howbeit, in some other oil-rich countries, such as Norway, welfare programs have had different outcomes. The paper deals with the factors which determine these differences.
Method: As, in order to investigate the above-mentioned objective, we need some data obtained from the official reports related to the subject, the document review is the method used.
Results: According to the results, one of the main influencing factors related to how managing oil revenues and the way of allocating it to the welfare areas, is a pre-existent condition, that is, having strong and efficient institutions and a development level that the country had had before the entering oil revenues into countries’ public budget. Moreover, the level of policy-makers and political elites’ commitment to the welfare of future generations is the other significant factor in this field. The so-called rentier states spend oil revenues more generously and liberally for the welfare of the current generation and pay less attention to the modernization of their taxation system. Therefore, welfare benefits do not have a distributional role in a society and income distribution does not take place properly. So, these countries usually suffer from high inequality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil revenues
  • rentier states
  • oil-rich countries
  • welfare benefits
  • social inequality