نظام حقوقی حاکم بر موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

قاضی دادگستری، مدرس حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ساری و عضو هیئت حل اختلاف کار

10.22034/qjo.2022.355150.1272

چکیده

هدف: یکی از سازکارهای بین‌­المللی حمایت از کارگران مهاجر را باید انعقاد موافقتنامه­‌های بین‌­المللی تامین اجتماعی دانست. به همین جهت بسیاری از کشورها بویژه با هدف حمایت از اتباع خود که در قلمرو دولت‌های دیگر بسر می­‌برند، به انعقاد چنین موافقتنامه‌­هایی مبادرت می‌­نمایند. با‌این‌حال، کشورهای در‌حال‌توسعه، عمدتا موافقتنامه‌­های زیادی در این زمینه با سایر کشورها ندارند. این مساله در برخی موارد موجب نادیده گرفته شدن حقوق تامین اجتماعی اتباع آنها در کشورهای خارجی یا اتباع بیگانه شاغل در قلمرو آنها می‌­شود. با‌توجه‌به چالش­‌های موجود در این زمینه، مقاله کنونی با هدف بررسی رویکرد نظام­‌های حقوقی بین‌­المللی و داخلی (اعم‌از رویکرد کشورهای توسعه‌‌یافته و در‌حال‌توسعه) به موافقتنامه­‌های بین­‌المللی تامین اجتماعی، به رشته تحریر در آمده است.
روش: با‌توجه‌به اهمیت موافقتنامه‌­های بین­‌المللی تامین اجتماعی، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی آن پرداخته است.
یافته­‌ها و نتیجه: یافته­‌های این مقاله دلالت بر آن دارد که انعقاد موافقتنامه­‌های بین‌­المللی تامین اجتماعی در مورد کشورهای در‌حال‌توسعه همچون ایران با چالش‌­های متعددی چون: فراهم نبودن بسترها و ظرفیت‌­های قانونی، اقتصادی، سیاسی و اجرایی لازم برای انعقاد موافقتنامه‌­های تامین اجتماعی و در مورد کشورهای توسعه‌یافته با مشکلاتی چون عدم تمایل به انعقاد موافقتنامه‌­های بین‌­المللی تامین اجتماعی با کشورهای در‌حال‌توسعه؛ افزایش هزینه­‌های نظام تامین اجتماعی؛ مغایرت با سیاست‌­های مهاجرتی و دشواری ارزیابی آثار اجرای موافقتنامه‌­های تامین اجتماعی، مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal system governing international social security agreements

چکیده [English]

Concluding the international social security agreements is one of the international mechanisms to support migrant workers. For this reason, many countries today, especially with the aim of protecting their nationals who live in the territory of other governments, are trying to conclude such agreements. However, developing countries mostly do not have many agreements in this field with other countries. In some cases, this issue causes social security rights of their nationals in foreign countries or foreign nationals working in their territory to be ignored. Considering the importance of international social security agreements, the current article has investigated and analyzed its legal aspects using descriptive-analytical method.
The findings of this article indicate that the conclusion of international social security agreements in developing countries such as Iran has many challenges such as: lack of legal, economic, political and executive platforms and capacities necessary for concluding social security agreements. The developed countries face with problems such as unwillingness to conclude international social security agreements with developing countries; increasing the costs of the social security system; The contradiction with immigration policies and difficulty of evaluating the effects of the implementation of social security agreements.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer of contribution payment periods
  • Aggregation
  • Right to Social Security
  • Migrant workers
  • Double coverage
  • Double taxation