بررسی وضعیت باز‌‌نشستگی پیش از موعد معلولان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند سازمان تأمین اجتماعی

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، روانشناس و مددکار موسسه شوق زیستن

10.22034/qjo.2022.166410

چکیده

هدف: با‌عنایت‌به ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و بند 5 آن مبنی‌بر لایه‌‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر‌‌اساس وسع و استحقاق، به وضعیت بازنشستگی پیش‌از‌موعد معلولان در ایران پرداختیم. معلولیت مسئله‌ای است که خارج از اراده انسان بر او تحمیل شده و نتیجه اختلالات و ناتوانایی‌های مادرزادی یا محیطی در قوای جسمانی یا روانی می‌باشد و موجب فقدان یا کاهش فرصت‌های برابر، کاهش استقلال و محرومیت در زندگی مادی و معنوی برای این اشخاص شده است.
‌روش تحقیق: در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و ابزار مصاحبه و مطالعات کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: قانون بازنشستگی پیش‌از‌موعد معلولان برای بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی اجرا می‌شود لیکن برای بخش خصوصی قابل شمول نیست. بنابراین به‌منظور جلوگیری از فرسایش مضاعف توان جسمی و روحی افراد دارای معلولیت به‌ویژه، معلولیت‌های شدید و خیلی شدید دارای سابقه کار و هرگونه عوارض ناشی از معلولیت اولیه و بروز معلولیت‌های ثانویه نیاز به اصلاح قانون و پیش‌بینی محل تأمین بار مالی ناشی از آن برای سازمان تأمین اجتماعی کشور، مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the early retirement status of the disabled in Iran

نویسندگان [English]

  • milad varasteh manshadi 1
  • aram azhdari 2
1 Employee of the Social Security Organization
2 Master's degree in clinical psychology, psychologist and assistant at Shoghe Zistan Institute
چکیده [English]

Objective: With regard to the notification of general policies of social security by the Supreme Leader Ayatollah Khamenei in the implementation of paragraph one of Article 110 of the Constitution and paragraph 5 thereof regarding the layering of relief, protection and insurance matters and the leveling of services with the active approach of the government based on scope and merit, we investigated the early retirement status of disabled people in Iran. Disability is a problem that is imposed on a person outside of his will and is the result of congenital or environmental disorders and disabilities in physical or mental abilities and has caused the lack or reduction of equal opportunities, reduction of independence and deprivation in material and spiritual life for these people.
Method: In this research, qualitative research method and interview tools and library studies were used to collect data.
Findings and conclusion: The Early Retirement Law for the Disabled is implemented for the public and non-governmental public sector, but it cannot be included for the private sector, so in order to prevent double erosion of the physical and mental strength of people with disabilities, especially severe and very severe disabilities with working history and any complications caused from the primary disability and the emergence of secondary disabilities. There is a need to amend the law and predict the financial burden for the country's social security organization, according to Article 75 of the Constitution and Article 71 of the Law on Permanent Decrees of the Country's Development Programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general policies of social security
  • employment of disabled people
  • early retirement
  • disabled people
  • social security organization