کتابشناسی؛ Economic Challenges of Pension Systems: A Sustainability and International Management Perspective

مطالب عمومی

چکیده

در بخش کتابشناسی این شماره کتاب "Economic Challenges of Pension Systems" معرفی شده است. این کتاب برای ارائه سیاست‌ها، روش‌ها و ابزارهایی برای بازنشستگی عمومی پایدار، سیستم‌های بازنشستگی عمومی مختلف را بررسی و تجزیه‌وتحلیل می‌کند و مطالعات موردی کشورهای فرانسه، سوئد، آمریکای لاتین، الجزایر، ایالات‌متحده آمریکا و مکزیک برجسته شده و در 20 فصل، توسط نویسندگان مختلف نوشته‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Challenges of Pension Systems: A Sustainability and International Management Perspective